Významné architektonické detaily

 Pozoruhodný je zazděný portál směřující do soudedního

 objektu  bývalého  kostela  sv.  Jošta.  K témuž původně

 gotickému   kostelu  patří   také   dodatečně   nadezděný

 kamenný štít zachovaný v půdním prostoru domu  č.p.2.

 Cenné jsou rovněž místnosti  v  přízemí,  klenuté oválně

 valenými   klenbami  s  výsečemi ,  uzká  oválně  valeně

 klenutá   chodba   a   sklepy   s   kamennými   valenými

 klenbami.