Historie obyvatel domu

 

  Prvním známým  majitelem domů byl asi po polovině 16. století  jirchář

  Hans  Prökl, jehož v roce 1572  vystřídal Mikuláš  Früauff. O dva roky

  později zde zastihujeme blíže neznámého ševce Linharta. Od roku 1582

  patřil  dům  sedláři  Jiřímu  Khöbemu ,  po němž  se  sem  v  roce 1614

  nastěhoval  sedlář Kašpar  Wolf, který nejméně ve dvacátých letech 17.

  století  pracoval   i   pro  českokrumlovský  zámek .  Syn  Vít  se  držel

  otcovského  řemesla a  když asi v roce 1652 zemřel, převzala dům jeho

  vdova Mariana.Ta se  znovu provdala za sedláře Bartoloměje Schmida,

  jenž   vlastnil   dům   až   do  roku   1682 . V  tomto  roce   jej  koupila

  českokrumlovská obec a o sedm  let  později  prodala jircháři Jeronýmu

  Lansserovi. Po jeho  synovi,  jircháři Erasmovi, dům získal v roce 1711

  kožešník  Jan  Jiří Kellner. Kožešnické  řemeslo  se zde provozovalo až

  do padesátých let 18.století.