Stavebně historický vývoj

         

                    Dům je patrně až renesančního původu a byl přistavěn mezi kostel sv.Jošta, bránu a hradbu

latránského  opevnění.  Bývalá hradba  tvoří zadní průčelí domu  a  v  přízemí má sílu 100 cm. Průčelí

bylo  upraveno  kolem  poloviny  19.století  po  zboření  Latránské  brány. Tehdy byla pravděpodobně

pozměněna i dispozice.